Hälsa och hälsotester

Selkirk Rex är en liten ras sett till antalet individer, men den är ändå ansedd att vara en hälsosam ras. För att hålla rasen fortsatt frisk hälsotestar alla seriösa uppfödare sina katter innan de går i avel.

Det genetiska mångfalden idag kommer till stor del från inblandning av Perser, Exotic och Brittiskt korthår. Detta har givit Selkirken en bred genetisk variation, som är absolut nödvändig för framtiden.

Det finns vissa sjukdomar som man anser att det finns en något förhöjd risk att Selkirk Rex kan drabbas av och dessa kan du läsa mer om här nedanför.

HCM

Hjärtproblem av typen Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM) innebär att katten utvecklar en förtjockning av hjärtmuskeln. Det är inte en unik defekt hos katt, även människor kan drabbas av HCM. Hos katt har det varit vanligt och Selkirk Rex tillhör en av de raser som man ska kontrollera regelbundet för sjukdomen.

Man har hittills inte kunnat identifiera en gen för sjukdomen innan avel, utan man tittar på hjärtat med hjälp av ultraljud hos en kardiolog. HCM är en sjukdom som utvecklas över tid och därför räcker det inte med bara en skanning för att vara ansedd som “fri”.

Hos organisationen PawPeds finns ett erkänt och etablerat hälsoprogram (ursprungligen framtaget för kattrasen Maine Coon) som uppfödare rekommenderas att följa. En katt som går i avel bör skannas cirka 4 gånger under sin livstid, för att läsa de exakta rekommendationerna kan du läsa här.


PKD

Under 90-talet framkom det att Exotic och Perser var drabbade av en sjukdom som bildade cystor på njurarna, mer känt under namnet Polycystic Kidney Disease eller PKD1. Sjukdomen var även utbredd bland Brittiskt Korthår & Brittiskt Långhår, men inte i samma omfattning.

I och med att Selkirk Rex är besläktad med de här raserna har sjukdomsfall förekommit även inom vår ras och det är därför också viktigt att säkerställa att avelsdjuren inte bär på anlaget för PKD1. Sjukdomen nedärvs dominant man har lyckats identifera den gen som sjukdomen hör ihop med, tack vare det kan man idag utesluta katter som bär på anlaget ur aveln med ett enkelt DNA-test. Sjukdomen är därför numera mycket ovanlig.