Hälsa, kända sjukdomar & bra att känna till

  • by

Selkirk Rex är en liten ras sett till antalet individer, men den är ändå ansedd att vara en hälsosam ras. Det genetiska materialet består till stor del av inblandning av Perser, Exotic och Brittiskt Korthår. Detta har givit rasen en bred genetisk variation som har lagt en bra grund för framtiden. Trots ett relativt gott utgångsläge finns risk för vissa genetiska sjukdomar. Dessa kan du läsa med om här nedanför.

Polycystic Kidney Disease (PKD)

Under 90-talet framkom det att Exotic och Perser var drabbade av en sjukdom som bildade cystor på njurarna, mer känt under namnet Polycystic Kidney Disease eller PKD1. Sjukdomen var även utbredd bland Brittiskt Korthår & Brittiskt Långhår, men inte i samma omfattning. I och med att Sellisen är besläktad med de här raserna har sjukdomsfall förekommit även inom vår ras. Det är därför viktigt att säkerställa att avelsdjuren inte bär på anlaget för PKD1. Sjukdomen nedärvs dominant.
Genen för sjukdomen är idag identifierad. På grund av detta kan man idag utesluta katter som bär på anlaget ur aveln genom DNA-test. Sjukdomen är därför numera mycket ovanlig.

Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM)

Hjärtsjukdomen Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM) kan alla drabbas av – även människor. Hos katt har det varit vanligt och Selkirk Rex tillhör en av de raser som man ska kontrollera regelbundet för sjukdomen. Man har hittills inte kunnat identifiera en gen för sjukdomen innan avel. På grund av det undersöker man hjärtat med hjälp av ultraljud hos en kardiolog. HCM är en sjukdom som utvecklas över tid. Därför räcker det inte med bara en skanning för att vara ansedd som “fri”. Hos organisationen PawPeds finns ett erkänt och etablerat hälsoprogram (ursprungligen framtaget för kattrasen Maine Coon) som uppfödare rekommenderas att följa. En katt som går i avel bör skannas 4 eller fler gånger under sin livstid. De exakta rekommendationerna finner du här.

Övrigt att tänka på

Blodgrupper

Selkirk Rex har “problematiken” med blodgrupper inom rasen, detta är något som endast påverkar dem som avlar. Selkirk Rex kan tillhöra blodgrupperna A & B. En tredje blodgrupp existerar som heter AB, den är väldigt ovanlig och bara finns inom vissa raser (men den är alltså inte känd inom Selkirk Rex).

A Nedärvs dominant
B Nedärvs recessivt

Man måste testa för att veta säkert vilken blodgrupp katten tillhör. När man får svaret från labbet kan det se ut såhär:

A/AA-blod, bär ej B.
A/bA-blod, bär på B.
b/bB-blod.

Det är väldigt viktigt att ta reda på vilken blodgrupp din katt tillhör. Är honan B-blod och hanen A-blod kan kattungarna bli förgiftade av modersmjölken. Så kallad Felin neontal isoeytrolys. Ibland kallar man detta för en “blodgrupps-krock”. Detta är dödligt för kattungarna.

Då det finns andra som har beskrivit denna problematik på ett mycket bra sätt väljer jag att länka dit istället.

Läs mer om blodgrupper på Scandinavian Ragdoll Club