Vi tuffar vidare även denna vecka med följetången där vi går igenom och jämför rasstandarderna mot varandra och bit för bit. I slutet kommer det finnas en sammanfattning. Läs de tidigare delarna här: Del 1, Del 2, Del 3 & Del 4.

Jämförelse mellan standarder

WCF Breed Standard

”The eyes are large, round and wide set. Eye colour corresponds with the coat colour.”

TICA Breed Standard

”Large and round, set well
apart.”

CFA Breed Standard

”Large, rounded, set well
apart. The eyes should not appear almond or oval-shaped. The outside corner is set very slightly higher than the inner corner, giving a sweet open expression to the face.”

GCCF Breed Standard

”Large, round and well-opened. Set wide apart with no tendency to Oriental shape nor squint. All eye colours allowed.”

FIFe Breed Standard

”Large. Rounded and open with a sweet expression. Set wide apart, slanting slightly upwards. All eye colors permitted.”

Sammanfattning

Alla förbunden enas om att ögonen ska vara stora, runda och sitta brett isär. CFA och GCCF skriver även hur ögonformen inte ska vara (mandelformade, ovala eller “orientaliska” – tänk här på raser som t.ex. Siameser eller Orientaler). FIFe och CFA beskriver även att den yttre ögonvrån ska sitta något högre än den inre.

CFA och FIFe skriver här att ögonen ska ge ett öppet och sött uttryck, vilket även TICA och GCCF gör om på sin hemsida under Breed Introduction (”The head is rounded with large round eyes and a sweet expression.”) – de delar till och med samma formulering. Det är i vanlig ordning bara WCF som inte har något extra att tillföra, utan kort och koncist förmedlar det de vill ha sagt. 😉

Alla ögonfärger är godkända, i WCF har man skrivit att man vill att ögonfärgen ska matcha färgvarianten på kroppen i övrigt.

Kommentera gärna här nedanför eller på Facebook om du har något du vill tillägga till texten, all diskussion välkomnas! 🙂

Tidigare delar i följetången:
Del 1 – huvudformen, Del 2 – profilen, Del 3 – nospartiet & Del 4 – öronen.

One thought to “Del 5 – ögon”

Comments are closed.