Selkirk Rex Shorthair in colorpoint

Nu var det dags igen och vi tuffar vidare på resan genom de olika beskrivningarna i rasstandarderna för Selkirk Rex Longhair & Shorthair (långhår & korthår). Idag tittar vi närmre på de delar som handlar om nospartiet.

Läs gärna Del 1 & Del 2 om du inte har gjort det tidigare.

Jämförelse av standarder

WCF Breed Standard

”The nose is short, broad and straight.”

TICA Breed Standard

”Short, square, visible beyond the cheeks. curly whiskers.”

CFA Breed Standard

”The muzzle is medium width. The underlying bone structure is rounded with wellpadded whisker pads to give the impression of squareness. The length is equal to 1/2 the width. [The chin is] firm and well-developed, balanced in proportion to the rest of the head and should be neither receding, protruding, nor excessively massive. Either level or scissors bite is considered correct (level bite – top and bottom front teeth meet evenly. Scissors bite – inside edge of top front teeth touch outside edge of lower front teeth).”

GCCF Breed Standard

”The muzzle is of medium width with well-padded whisker pads, giving a rectangular impression, and is clearly visible beyond the cheeks when viewed in profile. The whiskers are curly or broken. The nose should be short, broad and straight with a downward slant.”

FIFe Breed Standard

”The muzzle is of medium width. The lenght is half the width. When viewed in profile the muzzle must be clearly visible beyond the curve of the cheeks. The wellpadded whisker pads give the impression of squareness to the muzzle but the underlying bone structure is rounded. /…/ [The chin is] strong. The tip of the nose and the chin form a vertical line.”

Sammanfattning

Lite olika utförligt beskrivningar mellan de olika förbunden, men man får ändå samma känsla när man läser dem: nospartiet ska vara kort, men ändå så pass långt att det är väl synligt i profil och inte döljs av kinderna. Alla förbund är överens om att hakan ska vara ge ett kraftfullt uttryck och ligga i linje med nosen – tänk på ett av de större kattdjurens hakor, t.ex. tiger, lejon, panter m.m.

Photo by Ian McGrory on Unsplash

Av alla förbund är WCF det enda som inte beskriver att nospartiet ska uppfattas som fyrkantigt (men med en “underliggande, rundad benstomme”), vilket gör att vi nog får lyssna på vad majoriteten säger. 🙂 CFA beskriver mycket utförligt hur bred och lång nosen förväntas vara, vilket man kan se att GCCF och FIFe valt att också inkorporera i sina standarder.

Nästa vecka tittar vi på hur öronen önskas se ut enligt standard. Har du inte följt med i följetången kan du läsa föregående genomgångar här: Del 1 huvudform & Del 2 profil.