Emenheim Mandragora SRS n 33 12v

I denna “följetång” tänker jag mig att vi går igenom de olika förbundens standard och bit för bit gå igenom hur en Selkirk Rex önskas se ut. Vi kommer att titta på rasstandarder från kattförbunden WCF, TICA, CFA, FIFe och GCCF. Jag kommer att rada upp de olika standarderna bredvid varandra och sedan dra en slutsats. Idag kommer vi att titta på hur huvudformen beskrivs.

Jämförelse av standarder

WCF Breed Standard

”Rounded, massive, broad head with a firm chin. The cheeks are full and solid.”

TICA Breed Standard

”Round, full-cheeked. Forehead round and broad.”

CFA Breed Standard

”Round, broad and full-cheeked in both males and females. Skull structure to be smooth and round to the touch from the stop to the back of the head as well as across the breadth of the forehead and between the ears.”

GCCF Breed Standard

”Round, broad and full-cheeked with round underlying bone structure. /…/ Forehead rounded, with a slightly curved top of head.”

FIFe Breed Standard

”Skull structure smooth and round from the bridge of the nose to the back of the head. Top of head and forehead are round and broad.”

Sammanfattning

Jag tror att vi alla lägger märke till att huvudet ska vara… runt. 😉 Runt, runt och åter runt. Inga vinklar någonstans, tvärtom ska det vara mjukt rundat överallt – både på “bredden” och på “längden”. Det finns inte så mycket mer att säga om detta – det var verkligen inga krussiduller här. 🙂

Nästa avsnitt kommer att fortsätta på nästan samma tema, vi kommer att titta på hur man beskriver profilen. Det vore jättekul om du vill följa med på denna genomgång och kommentera gärna på inlägget ifall du vill tillägga någonting!

One thought to “Del 1 – huvudform”

Comments are closed.