Här kan du läsa om Selkirk Rex-genen som upptäcktes av dr Barbara Gandolfi. Sedan dr Gandolfis upptäckt kan vi som föder upp rasen därför testa våra avelsdjur för om de bär enkel eller dubbel uppsättning av rexgenen.

Enkel uppsättning = heterozygot (t.ex. hela Trolldomskullen)

Dubbel uppsättning = homozygot (t.ex. Bibi)