Emenheim + SE*Meduseld’s = Sant

Sedan 2022 är vi en del av SE*Meduseld’s katteri – besök oss gärna på vår webb meduselds.se

We’re happy to announce that we’ve merged with SE*Meduseld’s cattery. Please visit us at meduselds.se